דיני עבודה

התעמרות בעבודה או התנכלות של מעסיק

התעמרות תעסוקתית התנכלות של מעסיק הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע”ה – 2015, (להלן: “הצעת החוק“) קובעת כי התעמרות תעסוקתית היא: “התעמרות במסגרת העבודה היא התנהגות חוזרת ונשנית כלפי אדם, במספר אירועים נפרדים, שיש בה כדי ליצור עבורו סביבה עוינת … Continued

להמשך קריאה>

יצאת למילואים – בן הזוג זכאי להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום

תיקון לחוק עבודת נשים, קבע כי החל מחודש יולי 2017, בן הזוג רשאי להיעדר שעה אחת מהעבודה, כאשר בן זוגו/ה שוהה במילואים וזאת בתנאי שמתקיימים התנאים המצטברים הבאים: 1.    מינימום תקופת מילואים של 5 ימים ברצף; 2.    לבני הזוג – … Continued

להמשך קריאה>

תוספת לנטו להורים לילדים עד גיל 6

הורים עובדים לילדים עד גיל 6, שמנוכה משכרם מס זכאים להטבת מס רטרואקטיבית החל מינואר 2017. יישום ההטבה – החל מחודש יולי 2017.  עבור כל ילד, עד גיל שש יקבל כל הורה 2.5 נקודות זיכוי בתלוש השכר שלו. הורה, שמשכורתו … Continued

להמשך קריאה>

קיצור שבוע עבודה ל – 42 שעות בשבוע ו – 182 שעות בחודש

 החל מיום 1.7.2017 יקוצר שבוע העבודה מ – 43 שעות שבועיות ל – 42 שעות שבועיות.  כלומר יום אחד בשבוע יהיה קצר בשעה, מייתר ימות השבוע. השכר לא ייפגע.  ככל והעובד יידרש להיוותר בעבודה ו/או להיוותר במתכונת העסקה הקודמת של … Continued

להמשך קריאה>

חוק ההסדרים 2017 – שינויים לעניין פיצוי פיטורים

חוק ההסדרים 2017-2018 – שינויים לעניין פיצוי פיטורים   במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018, מונחת הצעת חוק לעניין חוק פיצוי פיטורים התשכ”ג – 1963(להלן: “חוק פיצוי פיטורים”) הצעת החוק מציעה כדלהלן: לעלות את שיעור רכיב פיצוי הפיטורים ל – 8.33%; … Continued

להמשך קריאה>

עדכון צו הרחבה לפנסיה – 2016

ביום 20/6/2016 פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מיום 1.7.2016 ואילך:   ההפרשות הן על השכר הקובע, כפי שהוגדר בין העובד למעסיק, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסית חובה.   הצו קבע הפרשות … Continued

להמשך קריאה>

הוצאות נסיעה 2016

ביום 11.8.2016עודכן צו ההרחבה לעניין השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה כדלקמן: 1. שיעור החזר הנסיעות יהיה 22.60 ש”ח ליום עבודה. 2. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל, הנמוך מבין השניים. 3. … Continued

להמשך קריאה>

עדכון דמי הבראה לשנים 2015 – 2016

 ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה הוארך עד ליום 30.6.2015 לפיו גובה  דמי ההבראה יהיה  378 ש”ח לכל יום הבראה במגזר הפרטי ביום 10.7.2016, הוסכם כי בשנת 2016 סכום יום ההבראה יוותר 378 ש”ח  עבור השנה הראשונה לעבודה … Continued

להמשך קריאה>