משרד התמ"ת/משרד הכלכלה - קנסות

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי מכל סיבה  החל מיום 21.6.2018, פורסם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה. כמו כן, לא ניתן להתנות העסקה בעבודה ביום המנוחה, למעט שירותים חיוניים, מלונאות, עבודה הקשורה … Continued

להמשך קריאה>

היתר לפטר עובדת בהריון או עובדת העוברת טיפולי פוריות

על פי חוק עבודת נשים קיימת הגבלת פיטורים של עובדת שהיא בהריון ועבדה במקום עבודה מעל ששה חודשים או פוטרה בסמוך לששה חודשים מאז תחילת עבודתה במקום העבודה. על פי חוק עבודת נשים קיימת הגבלת פיטורים גם של עובדת העוברת … Continued

להמשך קריאה>

מעסיק מפר את זכויותיך – פנה למשרד התמ”ת

ביום 19.6.2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה. עם כניסת החוק החדש לתוקף, המדינה תוכל להטיל קנסות כבדים על מעבידים שישלמו לעובדיהם שכר נמוך משכר מינימום, יימנעו מלשלם גמול שעות נוספות וכדומה. החוק נועד לשפר את מצבם של כלל … Continued

להמשך קריאה>