מחלה

דמי מחלה – תיקון חוק דמי מחלה – בשנת 2011

 החל מיום 1.4.2011 ישולמו דמי המחלה כדלהלן: עבור יום ההיעדרות הראשון – לא יקבל העובד תשלום. עבור היום ההיעדרות השני והשלישי למחלתו – יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% משכרו הרגיל. עבור היום הרביעי ואילך – יקבל העובד תשלום בגובה … Continued

להמשך קריאה>

ימי אבל

עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו ומקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג, ואינו עובד באותם הימים, זכאי לתשלום שכרו עבור הימים שהוא נעדר ולא יותר משבעה ימים.

להמשך קריאה>