חופש העיסוק ואי תחרות

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי מכל סיבה  החל מיום 21.6.2018, פורסם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה. כמו כן, לא ניתן להתנות העסקה בעבודה ביום המנוחה, למעט שירותים חיוניים, מלונאות, עבודה הקשורה … Continued

להמשך קריאה>

מצלמת מעקב במקום העבודה

ביום 17.10.2017, הוציא משרד המשפטים הנחיה להצבת מצלמה במקום העבודה, להלן תקציר ההוראה. התקנת מצלמות יכולה להתבצע רק למטרה לגיטימית, החיונית למימוש האינטרס של המעסיק, כדלהלן: שימוש בצילומים למטרה אחרת מזו שהוגדרה מלכתחילה, ככלל, אינו תקין, אף כאשר המטרה האחרת … Continued

להמשך קריאה>

נקודות חשובות בהסכמי העסקה

עו”ד ענת ברק ממשרד ברק ושות’ עורכי דין, מסבירה מהם הסעיפים העיקריים עליהם יש לתת את הדעת לפני שחות מים על הסכם העסקה בין אם התקבלת לעבודה חדשה ובין אם החלטת להעסיק עובד נוסף במשרדך, הסכם ההעסקה מאפשר קרקע פורייה … Continued

להמשך קריאה>

קריטריונים להגבלת חופש העיסוק

בפרשת צ’ק פוינט נקבעו ארבעה קריטריונים להגבלת חופש העיסוק ,כדלקמן: (א)  סוד מסחרי: יש להגביל את חופש העיסוק של עובד כדי למנוע ממנו מלהשתמש, שלא כדין, ב”סוד מסחרי” השייך למעסיקו הקודם. (ב) הכשרה מיוחדת: במקרה בו המעסיק השקיע משאבים מיוחדים ויקרים … Continued

להמשך קריאה>