חופשה שנתית / שבוע עבודה

טבלת ימי חופשה בעקבות תיקון חוק חופשה שנתית ביום 1.1.2017

כל עובד זכאי לקבל חופשה בהתאם לותק בעבודה.   כל עובד צובר ימי חופשה כל חודש בחודשו, בהתאם לאחוז משרתו. אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד, למשרה מלאה: ימי עבודה בפועל                ימי עבודה בפועל  ותק       … Continued

להמשך קריאה>

קיצור שבוע עבודה ל – 42 שעות בשבוע ו – 182 שעות בחודש

 החל מיום 1.7.2017 יקוצר שבוע העבודה מ – 43 שעות שבועיות ל – 42 שעות שבועיות.  כלומר יום אחד בשבוע יהיה קצר בשעה, מייתר ימות השבוע. השכר לא ייפגע.  ככל והעובד יידרש להיוותר בעבודה ו/או להיוותר במתכונת העסקה הקודמת של … Continued

להמשך קריאה>

עובד זכאי לחופשה

א. אורך החופשה אצל מעביד אחד הוא: בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות – 14 יום; בעד השנה החמישית  – 16 יום; בעד השנה הששית  – 18 יום; בעד השנה השביעית – 21 יום; בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל … Continued

להמשך קריאה>

כיצד עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל?

חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל קובע לעניין היעדרות קרוב  משפחה מהעבודה כדלקמן: 4 א.  (א) קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד. (ב) לענין סעיף זה, “קרוב משפחה” – הורים, … Continued

להמשך קריאה>