הטרדה מינית בעבודה

תיקון תקנון למניעת הטרדה מינית – יולי 2018

ביום 26.7.2018, תוקן התקנון למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) ויש חובה על מעסיקים המעסיקים מעל 25 עובדים לתלות את התקנון החדש בנוסחו החדש. בתקנון שפורסם בשנת 1998בוצעו שינויים. להלן עיקרי השינויים: הורחבה רשימת ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית. לרשימת ההתנהגויות האסורות … Continued

להמשך קריאה>

מהי הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח – 1998 (להלן:”החוק”) מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת מערכת יחסים אשר מעצם מהותה וטיבה מוּעדת לניצול. זאת, על מנת להרתיע ממונה במקום עבודה מלבצע בכפוף או בכפופה לו מעשים אשר יכולים … Continued

להמשך קריאה>

תקנות למניעת הטרדה מינית – חובות מעביד

ס’ 7 לחוק למניעת הטרדה מינית עוסק בנקיטת אמצעים על ידי מעביד למניעת הטרדה מסוג זה. בחוק נקבעות מספר חובות פוזיטיביות שעל המעביד לבצע על מנת לעמוד בהוראות החוק, ואלו הן עיקרן: על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל … Continued

להמשך קריאה>

תקנון לפי סעיף 7(ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, ביום כ”ט באלול תשנ”ח (20 בספטמבר 1998). הטרדה מינית והתנכלות … Continued

להמשך קריאה>