הודעה מוקדמת

עובד המתפטר מחוייב ליתן הודעה מוקדמת למעבידו, כך גם מעביד הרוצה לפטר את עובדו

החוק מחייב את העובד ואת המעביד ליתן אחד לשני הודעה מוקדמת על פיטורים או על הרצון להתפטר. החוק מחייב כי ההודעה תינתן בכתב; החוק מחייב כי ההודעה תכלול את תאריך הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות; … Continued

להמשך קריאה>