הבראה

עדכון דמי הבראה לשנים 2015 – 2016

 ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה הוארך עד ליום 30.6.2015 לפיו גובה  דמי ההבראה יהיה  378 ש”ח לכל יום הבראה במגזר הפרטי ביום 10.7.2016, הוסכם כי בשנת 2016 סכום יום ההבראה יוותר 378 ש”ח  עבור השנה הראשונה לעבודה … Continued

להמשך קריאה>

חובת תשלום דמי הבראה

הזכאות לתשלום דמי הבראה היא מכוח צו הרחבה או הסכם קיבוצי. עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה אחת באותו מקום עבודה. לא ניתן לשלול את זכויותיו של העובד לקבלת דמי הבראה אף במקרה בהם נשללה ממנו הזכאות … Continued

להמשך קריאה>

עדכון דמי הבראה 1.7.2012

ביום 8.8.2012 הוחלט על עדכון דמי הבראה לשנת 2012 רטרואקיבית לתאריך 1.7.2012. החל מיום 1.7.2012 עודכנו דמי ההבראה במשק  מסכום של 365 ש”ח ליום הבראה לסכום של 371 ש”ח ליום הבראה.

להמשך קריאה>

דמי הבראה החל מיום 1.7.2013 – במגזר הפרטי

ביום 20.6.2013 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדית הכללית החדשה לעניין עדכון תעריף דמי דמי ההבראה החל מיום 1.7.2013. החל מתאריך זה תעריף יום ההבראה יהיה – 374 ש”ח ליום הבראה. חישוב דמי … Continued

להמשך קריאה>

עודכנו דמי הבראה במגזר הפרטי החל מיום 1.7.2014

ביום 19.6.2014 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות עובדים הכללית בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי. נקבע כי החל מיום 1.7.2014 מחיר יום ההבראה יהיה –  378 ₪ לכל יום הבראה. טבלת הזכאות נותרה … Continued

להמשך קריאה>