דיני עבודה

הנחיית מס הכנסה להגדלת הפטור ממס למענק פרישה

עד שנת 2018 (כולל), בהתאם לפקודת מס הכנסה (סעיף 9 (7א)(א)(1) לפקודה), ולתקנות מס הכנסה, עובד אשר קיבל מענק פרישה או פיצוי פיטורים מוגדלים, היה זכאי לפטור ממס הכנסה בהתקיים שני תנאים : גובה כל הסכומים המשולמים לעובד בגמר החשבון, … Continued

להמשך קריאה>

ביטול חוזה עבודה טרם תחילת העסקה – מחייב שימוע

בית הדין לעבודה חזר ופסק כי חובת השימוע חלה על מעסיק, גם כאשר מועמד טרם התחיל עבודתו בפועל. הפסיקה קבעה כי כאשר עובד/מועמד לעבודה מסתמך על הסכם העבודה החתום – הוא זכאי לפיצוי כספי בגין עוגמת נפש, הפרת חוזה עבודה, … Continued

להמשך קריאה>

נתונים חשובים ספטמבר 2018

שכר ממוצע במשק 9,906 ₪ תקרת שכר קרן השתלמות 15,712 ₪ תקרה שנתית לפיצוי פיטורים 12,230 ₪ שווי נקודת זיכוי 215 ₪ סך נקודות זיכוי גבר 2.25 נקודות סך נקודות זיכוי אשה 2.75 נקודות תעריף יום הבראה במגזר הפרטי 378 … Continued

להמשך קריאה>

תיקון תקנון למניעת הטרדה מינית – יולי 2018

ביום 26.7.2018, תוקן התקנון למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) ויש חובה על מעסיקים המעסיקים מעל 25 עובדים לתלות את התקנון החדש בנוסחו החדש. בתקנון שפורסם בשנת 1998בוצעו שינויים. להלן עיקרי השינויים: הורחבה רשימת ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית. לרשימת ההתנהגויות האסורות … Continued

להמשך קריאה>

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי מכל סיבה  החל מיום 21.6.2018, פורסם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה. כמו כן, לא ניתן להתנות העסקה בעבודה ביום המנוחה, למעט שירותים חיוניים, מלונאות, עבודה הקשורה … Continued

להמשך קריאה>

מצלמת מעקב במקום העבודה

ביום 17.10.2017, הוציא משרד המשפטים הנחיה להצבת מצלמה במקום העבודה, להלן תקציר ההוראה. התקנת מצלמות יכולה להתבצע רק למטרה לגיטימית, החיונית למימוש האינטרס של המעסיק, כדלהלן: שימוש בצילומים למטרה אחרת מזו שהוגדרה מלכתחילה, ככלל, אינו תקין, אף כאשר המטרה האחרת … Continued

להמשך קריאה>

טבלת ימי חופשה בעקבות תיקון חוק חופשה שנתית ביום 1.1.2017

כל עובד זכאי לקבל חופשה בהתאם לותק בעבודה.   כל עובד צובר ימי חופשה כל חודש בחודשו, בהתאם לאחוז משרתו. אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד, למשרה מלאה: ימי עבודה בפועל                ימי עבודה בפועל  ותק       … Continued

להמשך קריאה>