תשלום דמי נסיעה לשנת 2012

בהסכם הקיבוצי הכללי הרב-שנתי נקבע, כי סכומי השתתפות המעסיקים ישתנו בהתאם לשינויים שיחולו בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית.
הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי ממקום מגורי העובד למקום עבודתו על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס כזה, או כרטיס מנוי חודשי מוזל.

החל מיום 1.1.2012 ובהמשך להעלאת מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית, על המעסיקים לשלם לעובדיהם דמי נסיעה לעבודה ובחזרה מהעבודה סך של 25.20 ₪ ליום.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן