תקנון לפי סעיף 7(ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ''ח-1998

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, ביום כ"ט באלול תשנ"ח (20 בספטמבר 1998).

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות המעביד, והוא לא ישלים עמן.

תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן לעיין בהם, כאמור בסעיף 11 לתקנון זה.

עשוי לעניין אותך..

הטרדה מינית בעבודה

מהי הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998 (להלן:"החוק") מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום

קרא עוד ←
דילוג לתוכן