תיקון תקנון למניעת הטרדה מינית - יולי 2018

ביום 26.7.2018, תוקן התקנון למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) ויש חובה על מעסיקים המעסיקים מעל 25 עובדים לתלות את התקנון החדש בנוסחו החדש.

בתקנון שפורסם בשנת 1998בוצעו שינויים.

להלן עיקרי השינויים:

  1. הורחבה רשימת ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית.
  2. לרשימת ההתנהגויות האסורות נוסף כל נושא פרסום באמצעות תצלום, סרט או הקלטה, עריכה של תמונה או עריכה גרפית של אדם המתמקד במניותו וזאת בהתבסס על חוק הסרטונים.
  3. בהגדרה של התנהגות אסורה – הוסף סעיף איומים.
  4. בסעיף הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של האדם נוסף סעיף כי אלו יהוו הטרדה מינית גם אם האדם לא הראה שאינו מעוניין, כאשר היחסים ביניהם במסגרת יחסי עבודה.
  5. הוגדרה מחדש הגדרות התנכלות.
  6. בדרכי החקירה ואופן הגשת התלונה הוסף "מועד אירוע" והחובה לשמור על כבודו ופרטיותם של הצדדים במהלך הבירור, כמו גם חובת המעסיק ליידע את הממונים להעביר את המידע שיש בידם לידי אחראי על הטרדה מינית.

 

מצורף התקנון המעודכן שתחולתו נכון ליום 26.7.2018.תקנון למניעת הטרדה מינית

Man boss touching and harassing office manager at workplace, harassment.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן