תיקון לדמי מחלה 2016 - היעדרות בשל מחלת ילד

תיקון מספר 15 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג – 1993

חוק דמי מחלה הסדיר את היעדרותם של ההורים מהעבודה, על חשבון ימי מחלה צבורים להם.

כל פי חוק דמי מחלה, הורה שנעדר מעבודתו, היום הראשון הינו על חשבונו.

לפיכך, נוצר מצב כי כאשר הורה אחד נעדר, יום ראשון על חשבונו וכאשר ההורה השני נעדר, היום הראשון אף הוא על חשבונו.

תיקון מספר 15 מתקן עוולה זו.

התיקון לחוק קובע כי החל מיום 4.8.2016, כי היעדרותו של הורה לצורף טיפול בילדו החולה, תימנה החל מהיום הראשון שבו נעדר ההורה הראשון שממש זכות זו.

על ההורה השני, ליתן הצהרה בדבר העובדה שבן זוגו נעדר מעבודתו בתאריכים אלו ואלו, ובגינם הופחת לו היום הראשון ולפיכך, היום הראשון יהיה רק על חשבון ההורה הראשון שנעדר.

קרי –

הורה ראשון – 100% על חשבונו.

הורה שני – 50%

הורה שני – 50%

הורה שני – מקבל שכר מלא.

 

עשוי לעניין אותך..

מחלה

ימי אבל

עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו ומקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג,

קרא עוד ←
דילוג לתוכן