קיצור שבוע עבודה ל - 42 שעות בשבוע ו - 182 שעות בחודש

 החל מיום 1.7.2017 יקוצר שבוע העבודה מ - 43 שעות שבועיות ל - 42 שעות שבועיות.

 כלומר יום אחד בשבוע יהיה קצר בשעה, מייתר ימות השבוע.

השכר לא ייפגע. 

ככל והעובד יידרש להיוותר בעבודה ו/או להיוותר במתכונת העסקה הקודמת של 43 שעות שבועיות, הוא יהיה זכאי לשעה נוספת.

תותר עבודת לילה בהיקף מצטבר של 7 ימים בתוך תקופה של שבועיים.

מכסת שעות העבודה הכוללת המותרת ביום עבודה תהא 12 שעות.

מכסת השעות הנוספות השבועית המותרת בשבוע עבודה רגיל תהא 16 שעות נוספות

החוק אינו חל על עובדים במשרת אמון, ועובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם.

בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן