קיצור שבוע עבודה והעלאת שכר מינימום

 קיצור שבוע עבודה ל - 42 שעות הוביל ויכוח לעניין העלאת שכר המינימום לשעה

   ביום 29.3.2017 נחתם הסכם קיבוצי בעניין קיצור שבוע העבודה במשק ל- 42 שעות, במקום 43 שעות שבועיות שהיה לפני כן

 שנה מאוחר יותר, ביום 15.3.2018 הוציא שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, צו הרחבה המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי על  כל העובדים והמעסיקים בישראל וזאת בתוקף מיום 1.4.2018

 בצו ההרחבה נקבע כי שבוע העבודה יעמוד על 42 שעות וכי שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות לחודש עבודה

בחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") מחשב את ערך שעת העבודה על בסיס 186 שעות עבודה חודשיות למעשה, נוסח צר ההרחבה יצר מחלוקת לעניין חישוב שכר המינימום

לפיכך, ביום 25.4.2018, יצאה הודעת הבהרה על ידי ההסתדרות והארגונים העסקיים שקבעה כי יש לחשב את השכר לשעה כדלהלן 

 שכר המינימום - 5,300 ש"ח לחלק ל - 182 שעות = 29.12 ש"ח הן לעובד שעתי והן לעובד חודשי. ביום 10.6.2018 הוציא משרד העבודה 

 הרווחה והשירותים החברתיים הנחית אכיפה כי מעסיק ישלם שכר לשעה שלא ייפחת משכר של 29.12 ש"ח לשעה, ואולם משרד העבודה  הבהיר כי לא תתבצע אכיפה מינהלית לעניין שכר לשעה, כל עוד שולם לכל הפחות שכר של 28.49 ש"ח

 יוער כי עד לתיקון חוק שכר מינימום קיימת מחלוקת אמיתית ואנו ממליצים לשלם שכר לשעה לכל הפחות בסכום של 29.12 ש"ח

 

 

 

 

.

 

 

האמור אינו מחליף ייעוץ משפטי קונקרטי.

 

 

 

 

 

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן