פיטורי עובד - על המעביד לערוך שימוע טרם הפיטורים

 לפני פיטורים - חלה חובה על המעביד לערוך שימוע לעובד

 

מעסיק (לרבות מעסיק פרטי)­- לפני ההחלטה לפטר עובד חלה עליך החובה לזמן את העובד לשימוע.

זכות השימוע מהי ?

 זכות השימוע היא למעשה מתן הזדמנות ראויה והוגנת לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו, טרם ההחלטה לפטרו.

מטרת השימוע היא להציג בפני העובד את הטענות והנימוקים שהביאו את המעסיק להליך של שקילת פיטורים.

מנגד, השימוע מאפשר לעובד להזים את הטענות כלפיו ולשכנע את המעסיק לחזור בו מהליך של הפיטורים.

יובהר כי הליך השימוע מתקיים גם מקום שהמעסיק מבקש לפגוע בזכויותיו של העובד ולהרע את תנאי העסקתו.

 

מהו שימוע כדין?

 

על מנת ששימוע יעשה כהלכתו עליו למלא את התנאים הבאים:

  1. המעסיק צריך לתת הודעה בכתב לעובד על העובדה שנקבע לעובד שימוע;
  2. על המעסיק לפרט בפני העובד בכתב על הסיבות שהובילו להליך של פיטורים;
  3. ככל ובפני המעסיק ראיות ו/או הוכחות שהביאו אותו להחלטה לזמן לשימוע, עליו להציגם בפני העובד, טרם זימונו לשימוע
  4. המעסיק צריך לתת לעובד זמן מספיק להיערך לשימוע;
  5. השימוע צריך להתקיים בפני האדם המוסמך;
  6. העובד יכול לצרף לשימוע עורך דין מטעמו;
  7. העובד יכול להגיב לטענות בכתב;
  8. המעסיק יערוך פרוטוקול לשימוע;
  9. ההחלטה בדבר פיטורי העובד תתקבל בפתיחות בהגינות ובתום לב;
  10. ההחלטה תשלח לעובד.

 

זכרו - אי עריכת שימוע כדין עלול להביא לביטול אקט הפיטורים ו/או מתן סעד כספי לעובד. הכל בהתאם לנסיבות המקרה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין טרם שימוע!

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן