פיטורין ללא שימוע - פיצוי כספי

חובת מעסיק לערוך שימוע טרם פיטורין איננה מוסדרת בחקיקה, אלא היא יציר הפסיקה של בתי הדין לעבודה.

בתקופה האחרונה, מגמת הפסיקות בבית הדין לעבודה היא להקטין את גובה הפיצוי שנפסק בגין "פיטורין שלא כדין" (לרבות אי עריכת שימוע כדין).

בחלק מן המקרים, מסתפק בית הדין גם אם רק התקיימו יסודות השימוע ולא בהכרח נערך שימוע כהלכתו. כך לדוג', באם נערכה שיחה בין מעסיק לעובד אשר לא הוגדרה כ-"שיחת שימוע", עשוי בית הדין להקטין את גובה הפיצוי משמעותית.

אם כך, כיצד מתבצע הליך פיטורין כדין?

1. הזמנה לשימוע בכתב שתאפשר לעובד ייצוג על-ידי עורך דין בעת השימוע וכן תפרט את הנסיבות בגינן מזומן העובד לשימוע.

2. עריכת פרוטוקול לשימוע והצגתו לעובד בתום השימוע, כאשר המעסיק והעובד יחתמו על הפרוטוקול.

3. שקילת טענותיו של העובד בעת השימוע.

4. החלטה על פיטורין / מתן ניסיון נוסף לעובד.

5. באם הוחלט על פיטורין - מתן מכתב פיטורין ומתן הודעה מוקדמת לעובד.

אלו הן 5 הדיברות העיקריות בהליך פיטורי עובד. עם זאת, אלו אינן ממצות את כלל התמונה.

לצורך ייעוץ ממוקד, אנו ממליצים ליצור עמנו קשר.

ברק ושות' - עורכי דין.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן