עובד המתפטר מחוייב ליתן הודעה מוקדמת למעבידו, כך גם מעביד הרוצה לפטר את עובדו

 • החוק מחייב את העובד ואת המעביד ליתן אחד לשני הודעה מוקדמת על פיטורים או על הרצון להתפטר.
 • החוק מחייב כי ההודעה תינתן בכתב;
 • החוק מחייב כי ההודעה תכלול את תאריך הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות;
 • יש הבדל בין הודעה מוקדמת של עובד במשכורת (שכר חודשי) לבין עובד בתשלום שעתי (תשלום על פי שעות):

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

 1. במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
 2. במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
 3. לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.
 4. עובד בשכר שעתי זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
 5. במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
 6. במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
 7. במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
 8. לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

האם קיימת חובת העסקה בתקופת ההודעה המוקדמת?

 1. מעביד המפטר את העובד רשאי להודיע לעובד, בהודעה המוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות של העובד בעבודה ועל נוכחותו בפועל ,ברם הוא מחויב לשלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד.
 2. מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה או חלקה ובלבד, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

החוק  מחייב את המעביד לתת בסיום העסקה - אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד- מעביד.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן