עובד בשכר שעתי או שכר יומי זכאי ל - 9 ימי חג בשנה

  • 2 ימי ראש השנה;
  • יום הכיפורים;
  • 2 ימי סוכות;
  • 2 ימי פסח;
  • חג שבועות
  • יום העצמאות

עובד במשכורת חודשית זכאי, על פי החוק, לתשלום שכר עבודה גם עבור ימי חג החלים באותו חודש, מאחר ומשכורתו היא חודשית. כלומר, עובד יקבל את משכורתו החודשית הקבועה גם אם בחודש מסוים חל חג והוא אינו זכאי לתשלום נוסף בגין אותו יום חג.

עובד המועסק בשכר שעתי – זכאי לתשלום ימי חג בתנאי שעבד במקום עבודתו 3 חודשים לפחות ובתנאי שלא נעדר בסמוך ליום החג, אלא באישור המעסיק. מטרת החוק לפצות עובד שעתי שאמור היה לעבוד באותו יום חג ומפאת החג לא עבד ביום זה.

עובד שעבד ביום החג – זכאי ל - 150% משכרו הרגיל.

ככל והחג נפל שבת, העובד אינו זכאי ליום חג.

ככל והעובד הוא עובד זר העובד זכאי לבחור לחגוג את חגיו, ולא יותר מ - 9 ימי חג

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן