עדכון דמי הבראה לשנים 2015 - 2023

 ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה הוארך כל שנה וזאת עד לשנת 2023. לפיו גובה  דמי ההבראה יהיה

 378 ש"ח לכל יום הבראה במגזר הפרטי

ביום 10.7.2016, הוסכם כי בשנת 2016 סכום יום ההבראה יוותר 378 ש"ח

 
עבור השנה הראשונה לעבודה  – 5 ימי הבראה

עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה

עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה

עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה

עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה

עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן