דיני עבודה

נתונים חשובים ספטמבר 2018

שכר ממוצע במשק

9,906 ₪

תקרת שכר קרן השתלמות

15,712 ₪

תקרה שנתית לפיצוי פיטורים

12,230 ₪

שווי נקודת זיכוי

215 ₪

סך נקודות זיכוי גבר

2.25 נקודות

סך נקודות זיכוי אשה

2.75 נקודות

תעריף יום הבראה במגזר הפרטי

378 ₪

סך ההפרשות לפנסיה

18.50%