נקודות חשובות בהסכמי העסקה

עו"ד ענת ברק ממשרד ברק ושות' עורכי דין, מסבירה מהם הסעיפים העיקריים עליהם יש לתת את הדעת לפני שחות מים על הסכם העסקה

בין אם התקבלת לעבודה חדשה ובין אם החלטת להעסיק עובד נוסף במשרדך, הסכם ההעסקה מאפשר קרקע פורייה ל"תעלולים" משפטיים. במאמר זה, אציג סעיפים עיקריים עליהם יש לתת את הדעת בהסכמים מסוג זה.

הפרשות סוציאליות - לעתים, מעסיקים מפצלים את שכר העבודה לשכר בסיס ולשעות נוספות גלובאליות. החלק ממנו נגזרות ההפרשות הסוציאליות הינו שכר הבסיס בלבד.

בונוסים - עובדים רבים זוכים לקבל שכר עבודה המורכב משכר יסוד וכן, רכיבים שונים המהווים תוספת לשכר היסוד. חשוב לדעת, כי אם המעביד מגדיר את התוספת כעמלה או בונוס כאחוז מהרווחים ו/או מהמכירות או עמלה שאינה תלויה. אם הבונוס אינו תלוי ברווחים ו/או בהכנסות הלכה למעשה מדובר בחלק משכר היסו ויש להפריש עליו זכויות סוציאליות.

סעיף סודיות - ככלל, תניית סודיות בהסכם העסקה לרוב קובעת, כי על העובד לשמור בסוד כל מידע אליו ייחשף במסגרת עבודתו, הן בתקופת עבודתו והן לאחריה. השאלה לרוב, הינה מהו אותו סוד מדובר? סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות קובע כי סוד מסחרי הוא מידע עסקי מכל סוג שהוא. עם זאת, במרוצת השנים נקבעו במספר פסקי דין כי רשימת לקוחות לדוגמה, איננה מוגנת, אלא רק בנסיבות שבהן יוכח שנדרש מאמץ מיוחד להשיגה, וכי יש ערך מוסף ברשימת הלקוחות. כמו כן, ככלל, ידע, ניסיון וכישורים אינם נופלים בגדר סוד מסחרי.

תניית אי תחרות - בהלכות צ'ק פוינט וסער, הגבילו בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון, את האפשרות לאכוף התחייבויות של עובדים בהסכם העסקה לעניין אי תחרות במעסיק, למעט בהתקיימם של תנאים ספציפיים דוגמת קיומו של סוד מסחרי, הכשרה מיוחדת, תמורה כספית בגין אי תחרות וכד'. עם זאת, בפרשת גירית קבע בית הדין הארצי, כי בעניינם הספציפי של בכירים בחברה, תנית אי התחרות עומדת בעינה כשקבע כי בפרשה זו "אין מדובר בעובדים חסרי אונים, שחוזה העסקה והתחייבויות אי התחרות נכפו עליהם, אלא בעובדים בעלי ידע ומעמד מקצועי, שמילאו תפקידים בכירים ביותר בחברה. תקנת הציבור היא שלא יהפוך העובד ל-"סוס טרויאני" אשר בא בחצריו של מעסיקו ויצא ממנו ונתח בידו, בשים לב לכך שהיו בעלי תפקידים ניהוליים בכירים בחברה ובעיקר בתחום שיוחד."

הענקת אופציות לעובד – לרוב נתקלים בהן בחברות היי-טק, אך לא רק. זהו נושא מורכב המצריך ייעוץ אישי ומקצועי בהתאם לעובד ולחברה הספציפיים. על קצה המזלג, אציין כי 4 הקריטריונים החשובים ביותר הינם מחיר המימוש ותנאי המימוש של האופציה, מועד הבשלת האופציה ומועד פקיעת האופציה.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן