הוצאות נסיעה 2016

ביום 11.8.2016עודכן צו ההרחבה לעניין השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה כדלקמן:

1. שיעור החזר הנסיעות יהיה 22.60 ש"ח ליום עבודה.

2. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל, הנמוך מבין השניים.

3. החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על ידי מעסיקו או מטעמו.

4. עובד הנעדר מעבודה אינו זכאי להחזר הוצאות בעד תקופת היעדרותו.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן