מצלמת מעקב במקום העבודה

ביום 17.10.2017, הוציא משרד המשפטים הנחיה להצבת מצלמה במקום העבודה, להלן תקציר ההוראה.

התקנת מצלמות יכולה להתבצע רק למטרה לגיטימית, החיונית למימוש האינטרס של המעסיק, כדלהלן:

 1. שימוש בצילומים למטרה אחרת מזו שהוגדרה מלכתחילה, ככלל, אינו תקין, אף כאשר המטרה האחרת לגיטימית; לכן, הקלטות ממצלמה שהותקנה למשל לבקרת כניסה, ככלל אינן יכולות לשמש את המעסיק לצרכי משמעת כגון תיעוד משך ההפסקות של העובד.
 2. טרם התקנת מצלמה - יש לגבש מדיניות ברורה ומפורטת בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות ומטרותיהן;
 3. יש להציג את המדיניות לעובדים, לשוב ולידע בדבר הפעלתה, ולבחון הצורך לרעננה מעת לעת;
 4. ככלל אסור להתקין מצלמות סתר או לצלם עובד ללא ידיעתו, ואין לקבל מהעובדים "הסכמה עקרונית" לבצע צילומי סתר במשרדיהם.
 5. להלן מספר מתחמים שבהם קיימת ציפייה לפרטיות העובדים, שם אין להתקין מצלמה:
  • א. חדרי שירותים;
  • ב. מלתחות;
  • ג. עמדת עבודה אישית;הוראה של משרד המשפטים
  • ד. אזורי מנוחה;
  • ה. מטבחון;
  • ו. חדר אוכל;
  • ז. צילום משרדו של העובד - במידתיות ותוך ידוע הולם של העובד;
  • ח. צילום אזוריים ציבוריים - במידיות ותוך ידוע הולם של העובד;

 

 1. מיקום המצלמה - למיקום הספציפי בו מותקנת המצלמה חשיבות מכרעת, בין היתר, בעניין שטח הכיסוי, מספר המצלמות, זמני הצילום, הרזולוציה של התמונה, ומשך זמן שמירת הצילומים. יש לגבש נוהל גם בנושא זה ולידע את העובדים.

משמע הפררוגטיבה הניהולית של מעסיק להחליט על שימוש בטכנולוגיות מעקב במקום העבודה כפופה לדרישות הסבירות, המידתיות, ההגינות ותום הלב.

מנגד, התקנת מצלמות עשויה להיות לגיטימית למגוון של תכליות כגון:

 • הגנה על בטחון הנוכחים/עובדים בעסק;
 • שמירה על תכולתו והרכוש המצוי בעסק, מטעמים של אבטחת מידע אישי רגיש ומערכות המשמשות לניהולו;
 • ג. כלי ניהולי לפיקוח על משמעת העובדים ואיכות השירות שהם מספקים ללקוחות.

אולם לסיבה בעטיה הותקנה המצלמה תהיה השפעה מכרעת על מתכונת השימוש בה ועל עמידתה במבחני נוסחת המידתיות.

יודגש כי שימוש מוגזם בטכנולוגיות מעקב, הפוגע באופן לא מידתי בזכות העובדים לפרטיות חושף את המעסיק לתביעות אזרחיות, לרבות קיומו של סיכון לסנקציות מנהליות ופליליות  בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות, ואף עלול להוות "נסיבה שביחסי 14 לפיצוי ללא הוכחת נזק עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו" אשר בהתאם לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1963 מקנה לעובד את הזכות לקבל פיצויים גם עקב התפטרות .

באזורים בהם קיימת לעובד הזכות למרחב פרטי, הכלל הוא שאסור לצלם אותו ללא ידיעתו ואין להתקין מצלמות נסתרות, אפילו למטרה לגיטימית . צילום סתר עלולה להגיע כדי עבירה פלילית.

באזורים הציבוריים של מקום העבודה ניתן להצביע על סיבות לגיטימיות להתקנה ולשימוש במצלמות נסתרות, אשר איזור הכיסוי המדויק שלהן אינו ידוע לקהל הרחב המזדמן למקום. כך למשל לשם מניעת גניבות, עשוי (וגם נדרש) בית עסק להודיע ללקוחותיו כי בחנות מותקנות מצלמות במקומות שונים שאינם ידועים ללקוחות. אולם במקרה כגון זה, בו התקנת המצלמה מיועדת להכווין התנהגות הלקוחות -  אין הצדקה שלא לחשוף את הפעלת המצלמות בפני העובדים, שאחרת תיפגע זכות העובדים לפרטיות באורח משמעותי ובלתי מידתי.

להלן קישור להוראה

https://mila-pr.us2.list-manage.com/track/click?u=dfdb204acadc2449b0d0258a0&id=fdf9f194e9&e=f0d54c2667.

 

 

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן