מעסיק מפר את זכויותיך - פנה למשרד התמ"ת

ביום 19.6.2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה. עם כניסת החוק החדש לתוקף, המדינה תוכל להטיל קנסות כבדים על מעבידים שישלמו לעובדיהם שכר נמוך משכר מינימום, יימנעו מלשלם גמול שעות נוספות וכדומה.
החוק נועד לשפר את מצבם של כלל העובדים בישראל, לרבות עובדי הקבלן וזאת באמצעות שורת אמצעים שיחייבו מעסיקים לפעול בהתאם לחוק ולהעניק לעובדים את מלוא זכויותיהם.
השינוי המרכזי בחוק החדש יהיה, שעובדים שיגישו תלונה לאגף האכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרת זכויותיהם ע"י המעסיק, במידה ותלונתם תמצא מוצדקת  יישלחו התראות למעסיקים ו/או יוטלו עיצומים כספיים כבדים על המעסיק, כל זאת בהליך מינהלי מקוצר ויעיל, שיתנהל במקביל להליך הפלילי. בנוסף לכך יוכל עדיין העובד להגיש תביעה כנגד מעסיקו בגין הפרת זכויותיו בבית הדין לעבודה.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן