מלחמת חרבות ברזל - מתווה הסיוע ופיצוי לעסקים 7.10.203-30.11.2023

12.11.2023

מלחמת חרבות ברזל מתווה הסיוע ופיצוי לעסקים - מלחמת חרבות ברזל

ביום 9.11.2023 נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל) הקובע את מתווה הסיוע והפיצויים לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל חלה לעניין נזק עקיף שאירע בין 7.10.2023 - 30.11.2023 (להלן: "תקופת הפיצוי"). בתום התקופה תיבחן הארכה.

 1. על פי המתווה שיעור הפיצוי יחושב על פי היקף הירידה במחזור/הכנסות, גובה ההוצאות הקבועות ושכר עובדים ששולם.
 2. הפיצוי יוענק לעסקים שמחזור/הכנסותיהם עסקאותיהם הוא בין 18,000 ש"ח ל - 400 מיליון ש"ח, אשר קיימת להם ירידה במחזור של מעל 25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, בתקופת הפיצוי.
 3. חברות/עסקים שמחזור העסקאות/הכנסות השנתי שלהם הוא בין 12,000 ש"ח - 300,000 ש"ח יהיו זכאים למענק בהתאם לטבלה כדלהלן:
תקרת מחזור/הכנסה ירידה בהכנסות ירידה בהכנסות ירידה בהכנסות ירידה בהכנסות
שנתית 25%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%
50,000 1,750 1,750 1,750 1,750
90,000 3,150 3,150 3,150 3,150
107,000 4,200 4,200 4,200 4,200
150,000 7,950 6,360 3,975 2,650
200,000 9,375 7,500 4,687 3,125
250,000 12,000 9,600 6,000 4,000
300,000 14,025 11,220 7,013 4,675
 1. חברות/ עסקים שמחזור/הכנסותיהם הוא 300,000 ש״ח - 400 מיליון ש״ח בשנה:  אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, ובהתאם לנוסחה כדלהלן:

שיעור הפגיעה

שיעור הפגיעה

מענק

דו חודשי

חד חודשי

הוצאות

25% - 40%

12.5%-20% הוצאות השכר

40% - 60%

20% - 30%

X

60% - 80%

30% - 40%

גובה הפגיעה

80%- 100%

40% - 50%

X

75%

 1. חברות/עסקים יהיו זכאים להשתתפות בשכר העובדים בהתאם לאחת משתי החלופות כדלהלן (הנמוך מבניהם):
  • סכום של 75% משכר העבודה ששולם לעובדים בתקופת המלחמה כפי שדווח לפקיד השומה בטופס 102 לפי תקנות מס הכנסה ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב - 1.25 ;
  • השכר הממוצע במשק נכון לחודש אוקטובר 2023 מוכפל במספר העובדים ששולם להם שכר בחודשים אוקטובר - נובמבר 2023, כשהתוצאה שמתקבלת מוכפלת ב 1.25.
 1. מגובה הוצאות השכר, יופחתו הסכומים שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, בגין החזר תגמולי מילואים לעובדים.

אופן הגשת הבקשה לפיצויים:

 • התביעה לפיצויים תוגש למנהל רשות המיסים באופן מקוון בתקופה החל מיום 16 לחודש העוקב לאחר תום תקופת הזכאות הרלוונטית אוקטובר/נובמבר ועד ל - 90 ימים מאותו מועד.
 • רשות המיסים תקבע את זכאות החברה/מעסיק ואת סכום הפיצוי בתוך 8 חודשים מיום הגשת התביעה.
 • הפיצויים ישולמו בתוך 14 ימים מיום קביעת הזכאות.
 • ככל שרשות המיסים לא תודיע לחברה/מעסיק על החלטתה בעניין זכאותו לפיצויים בתוך 21 ימים מיום הגשת התביעה, ישולם לחברה/מעסיק מקדמה בשיעור של 60% מסכום הפיצוי המגיע למעסיק לדעת רשות המיסים;
 • ככל שרשות המיסים לא תודיע לחברה/מעסיק על החלטתה בעניין זכאותו לפיצויים בתוך 150 ימים מיום הגשת התביעה, ישולם לחברה/מעסיק מקדמה נוספת בשיעור של 10% מסכום הפיצוי המגיע לחברה/מעסיק לדעת רשות המיסים.
 • להלן לינק להגשה:

https://www.gov.il/he/departments/topics/iron-swords/govil-landing-page

שינויים בנושא החל"ת:

 • תקופת החל"ת קוצרה למינימום 14 ימים;
 • העובד לא יידרש לנצל את ימי חופשתו, טרם יציאה לחל"ת, כך שעובד יוכל לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה גם אם נותרו לו ימי חופשה לניצול;
 • תקופת האכשרה המינימאלית לקבלת דמי אבטלה קטנה לששה חודשים (6) חודשים מתוך 18 חודשים אחרונים;
 • קיימת חובה הרשמה בזמן החל"ת באוקטובר - נובמבר 2023 במוסד לביטוח לאומי ובשירות התעסוקה;
 • דמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון ולא לאחר חמישה ימים, ככל שתקופת החל"ת הייתה בחודשים אוקטובר - נובמבר 2023.
 • בחודשים אוקטובר - נובמבר 2023 יינתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על ידי המעסיק בזמן שהעובד הוצא לחל"ת למשך 14 ימים מינימום;
 • עובד המתגורר ביישוב/עיר שפונה ותקופת זכאותו לדמי אבטלה הסתיימה, יהיה זכאי להארכת תקופת זכאותו לדמי אבטלה, בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי סעיף 179 יט' - הוראות מיוחדות חרבות ברזל.
 • מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67
  עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל''ת ביוזמת המעסיק לתקופה של 14 ימים לפחות, יהיו זכאים במהלך החודשים אוקטובר - נובמבר 2023 למענק מיוחד שישולם ע''י המוסד לביטוח לאומי.

המענק יעמוד על 75% מהכנסת העובד כשהיא מחולקת ב 90 ולא יותר מ 134 ₪ ליום כפול מספר הימים בהם היה העובד מחוסר עבודה. זאת, בכפוף לכך שהעובד הועסק כשכיר שלושה חודשים רצופים לפחות טרם יציאה לחל"ת.

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן