כיצד עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל?

חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל קובע לעניין היעדרות קרוב  משפחה מהעבודה כדלקמן:

4 א.

 (א) קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.
 (ב) לענין סעיף זה, "קרוב משפחה" - הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.

חוק יום-העצמאות קובע כי ליום העצמאות מעמד של חג. מאחר וכל החוקים, העוסקים בימי-חג, חלים במשתמע, אך לא במפורש גם על יום זה, למעט יוצא דופן אחד: משך חג העצמאות הוא 24 שעות בלבד ולא 36 כיום חג אחר או יום שבת. זאת, כיוון שמשום-מה הוא אינו כלול ברשימת חגי ישראל שבפקודת סדרי השלטון והמשפט, אשר עליהם חל חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק זה קובע כי משך יום שבת או חג הוא 36 שעות וכולל גם את מוצאי היום.

בנוסף, בהתאם להוראת סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה משך יום העבודה בערב יום העצמאות (יום הזיכרון) יהיה שעה אחת פחות מיום עבודה רגיל. נציין, כי במקומות עבודה,אורך יום העבודה ביום הזיכרון יהיה (למעט במקומות בהם חלים הסכמים קיבוציים ענפיים או מיוחדים, הסכם אישי או נוהג, ואלה מטיבים עם העובדים, אזי יש לנהוג בהתאם להוראה המטיבה) כדלהלן:

  • במקומות עבודה בהם שבוע העבודה הוא בן שישה ימים, מספר שעות העבודה שיש לעבוד בערב יום העצמאות הוא עד שבע שעות.
  • במקומות עבודה שבהם שבוע העבודה בן חמישה ימים יום העבודה בערב החג יהיה בן לא יותר משמונה שעות עבודה בתשלום תשע שעות.
  • במקומות עבודה, שבהם נהוג לעבוד 6 שעות בערבי חג, בתשלום של 8 שעות, כך ימשיכו לעשות.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן