יצאת למילואים - בן הזוג זכאי להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום

תיקון לחוק עבודת נשים, קבע כי החל מחודש יולי 2017, בן הזוג רשאי להיעדר שעה אחת מהעבודה, כאשר בן זוגו/ה שוהה במילואים וזאת בתנאי שמתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

1.    מינימום תקופת מילואים של 5 ימים ברצף;

2.    לבני הזוג - ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והמתגורר עמם;

3.    בן הזוג (שלא יצא למילואים), עובד  משרה מלאה;

4.    הצגת אישור המעיד על שירות מילואים;

5.    פניה למעסיק לצורך מימוש הזכות.

זכות זו מותרת מעבר להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951.

אין לנכות את שעת היעדרות משכר העבודה.

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן