חוק ההסדרים 2017 - שינויים לעניין פיצוי פיטורים

חוק ההסדרים 2017-2018 – שינויים לעניין פיצוי פיטורים

 

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018, מונחת הצעת חוק לעניין חוק פיצוי פיטורים התשכ"ג – 1963(להלן: "חוק פיצוי פיטורים")

הצעת החוק מציעה כדלהלן:

 1. לעלות את שיעור רכיב פיצוי הפיטורים ל – 8.33%;
 2. פיצויי הפיטורים החל מינואר 2017 יהיו "במקום" ולא יעשה תחשיב של שכר אחרון כפול מספר שנות העסקה, אלא אם צוין אחרת, במפורש.
 3. תשלום פיצוי הפיטורים יהיה באמצעות שחרור הקופה, שם יהיו צבורים מלא פיצוי הפיטורים, אלא במקרה בו נשללה מהעובד זכותו לקבל פיצוי פיטורים על פי סעיף 16 או 17 לחוק פיצוי פיטורים.
 4. הקבוע בחוק הוא מינימום הנדרש. הצדדים יכולים להגיע להסדרים מיטבים. קרי תשלום פיצוי פיטורים מעבר לקבוע בחוק.
 5. תוקף הצעת החוק מינואר 2017.
 6. קרי, כל עובד חדש, אשר יחל מקום עבודה החל מינואר 2017, יחול עליו הסדר זה.
 7. תחולת חוק פיצוי פיטורים לא תחול על עובדים בהתקיים שני תנאים מצטברים:
  • קיומו של הסכם קיבוצי או הסכם אישי שם נרשם במפורש כי ההפרשות לפיצוי פיטורים לא יבואו במקום פיצוי פיטורים;
  • הצבור בקופת הפיצויים לא ניתן להחזרה למעסיק בכל מקרה

הצעת החוק אינה דנה בכספים שהופרשו טרם חקיקת התיקון, כמו גם העובדה שחלק מקופות הגמל אינן לגמלה.

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן