חוזה עבודה או טופס הודעה לעובד על תנאי העסקה

מעסיק מחויב למסור לעובד טופס ובו הודעה על תנאי העסקה של תוך 30 ימים מתחילת העסקתו של העובד.

מעסיק אינו מחויב להחתים את העובד על חוזה העסקה. טופס הודעה לעובד על תנאי העסקתו יכול לבוא במקום חוזה העסקה.

קיימת חובה על המעסיק למסור לעובד עותק מטופס זה.

המעסיק מחויב לתת לעובד טופס ובו הודעה על שינוי תנאי העסקתו.

אנו ממליצים להחתים את העובד גם על שינוי תנאי השכר.

 

נוסח הודעה לעובד על תנאי העסקה .

טופס הודעה על שינוי תנאי העסקה

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן