זכויות נשים שעוברות טיפולי פוריות

לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי היעדרות, אלא בהיתר מפורש ממשרד התמ"ת. הוראה זו תחול גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מהעבודה ובלבד :

  1. נתקבל אישור מהרופא המטפל בכתב;
  2. הודיעה העובדת או העובד מסרו למעביד הודעה על טיפולי הפוריות אותם הם עוברים ולא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים; ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים ומסרו למעביד אישור רופא כאמור תוך 14 ימים מאותו מועד.

הוראה זו תחול הן על עובדים קבועים והן על עובדים זמניים ובלבד ועבדו באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן