זכאות לפיצוי פיטורים בשל פטירה של עובד או פטירה של מעביד

חוק פיצוי פיטורים קובע כי עובד שנפסקה עבודתו מחמת פטירה של המעסיק - זכאי לקבל פיצוי פיטורים כאילו פוטר.

חוק פיצוי פיטורים קובע כי עובד שנפטר ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותי.

הגדרת "שאיר" לפי חוק פיצוי פיטורים היא כדלהלן:

1. בן/בת זוגו של העובד בשעת פטירתו לרבות הידועה בציבור של המנוח והיא גר/ה עימו.

2. ילד של העובד והוא בגדר תלוי כלכלית במנוח.

3. באין בן/בת זוג  או ילדים -  ילדים או הורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

בכל מקרה פיטורים המשולמים לשאירים - הם לא חלק מהעיזבון !!!

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן