התעמרות בעבודה או התנכלות של מעסיק

התעמרות תעסוקתית התנכלות של מעסיק

הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה - 2015, (להלן: "הצעת החוק") קובעת כי התעמרות תעסוקתית היא:

"התעמרות במסגרת העבודה היא התנהגות חוזרת ונשנית כלפי אדם, במספר אירועים נפרדים, שיש בה כדי ליצור עבורו סביבה עוינת במסגרת עבודה"

למעשה הצעת החוק דורשת מספר תנאים מצטברים על מנת שהתנהגות כלשהי תהווה התעמרות תעסוקתית:

 1. התנהגות חוזרת ונשנית כלפי אדם;
 2. ההתעמרות תהא בעבודה;
 3. במספר אירועים שונים;
 4. התנהגות שיש בה כדי ליצור סביבה עוינת בעבודה.

על מנת שנבין מהי התעמרות, הצעת החוק מציינת התנהגויות חוזרות על עצמן, שמהוות התעמרות בעבודה :

 1. התייחסות מבזה או משפילה או מזיקה כלפי אדם, לרבות באמצעות צעקות, קללות, האשמות שווא, או הפצת שמועות מזיקות;
 2. שיבוש יכולתו של אדם לבצע את תפקידו, לרבות באמצעות הצבת דרישות בלתי סבירות או יצירת תנאים בלתי סבירים לביצועו, שאינם נחוצים לביצוע התפקיד ואינם מטעמים עניניים, כגון היטפלות קנטרנית למעשיו, הצגת דרישות או שינוין באופן שלא ניתן להתמודד עמן, שליטה הדוקה באופן בלתי סביר על פעילותו במסגרת עבודה או הצרה, בפועל או בכוח, של סמכויותיו או תחומי אחריותו כנגזר מתפקידו, מטעמים בלתי ענייניים וכשביצוע העבודה אינו מחייב זאת;
 3. הטלת משימות על האדם שמטרתן מילוי צרכיו האישיים של אחר ושאינן נוגעות לתחומי תפקידו
 4. הכפפתו של אדם לאווירה של פחד ואיומים;
 5. ייחוס עבודתו, הישגיו והצלחותיו של אדם לאדם אחר או ייחוס לאדם כישלונות לא לו, תוך הסתרת עובדות או הצגה מעוותת שלהן;
 6. נקיטת פעולות שיש בהן כדי להוביל לבידוד מקצועי או חברתי של האדם
 7. נקיטת פעולות שיש בהן כדי לפגוע באופן בלתי סביר בפרטיותו של האדם.

בדברי ההסבר להצעת החוק:

" התעמרות במסגרת עבודה היא התנהגות פוגענית המופנית כלפי אדם באופן חוזר ונשנה, לא במסגרת אירוע "חריג" וחד-פעמי אלא במספר אירועים נפרדים, ויוצרת עבור האדם סביבה עוינת במסגרת עבודה. המתעמר יכול להיות, בין השאר, ממונה בעבודה או עמית לעבודה או לקוח או ספק. התעמרות בעבודה יכולה לקרות בכל ארגון, לכל אדם. "

יוער כי למרות שהצעת החוק טרם עברה בקריאה שניה ושלישית, בתי הדין לעבודה מיישמים את הקבוע בהצעת החוק באמצעות פיצוי כספי בגין הפרת  חובת תום הלב, חוק כבוד האדם וחירותו, הפרת חוזה, עוגמת נפש ועוד

 

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן