הפרשות לפנסיה - טבלה

"חוק פנסיה חובה"

המונח "חוק פנסיה חובה" הוא למעשה הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית. על פי ההסכם הקיבוצי, עובד שעדיין לא נהנה מהסדר פנסיוני, יחול על "חוק הפנסיה", למי שיש הסדר פנסיוני - "חוק הפנסיה" אינו חל עליו.

האם לכל עובד מגיע פנסיה?

ישנם מספר תנאים שבהם צריך לעמוד בכדי ליהנות מהסכם פנסיה חובה:

  • גיל מינימאלי של 21 לגבר ו- 20 לאישה;.
  • לא קיים לעובד "הסכם מיטיב" - כלומר הסדר פנסיה קודם;
  • מ.1.1.2009 נדרשים לפחות שישה חודשי עבודה לפני שאפשר להפריש לפנסיה;
  • החל מ- 1.1.2008 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 9 חודשי עבודה;
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה;
  • מי שמתחיל עבודה חדשה ויש לו ביטוח פנסיוני יקבל את ההטבה כבר מיומו הראשון במקום העבודה, כאשר ההפרשות לפנסיה יבוצעו שלושה חודשים לאחר תחילת העבודה רטרואקטיבית.

איזה רכיבי שכר מוכרים לצורך חישוב הפנסיה?

לא כל השכר ברוטו נחשב לצורך פנסיה. השכר המוכר לפנסיה כולל את מה שמוגדר "משכורת יסוד" או  "שכר בסיס" ובנוסף כל התוספות הקבועות שמהן נהנה העובד, שהן לא הוצאות, לא שעות נוספות ולא בונוס שנתי.

.ההפרשה לפנסיה תהא עד גובה השכר הממוצע במשק, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים.

כמה יש להפריש לפנסיה?

ההפרשות כוללות חלק שמפריש העובד וחלק שמפריש המעסיק והן גדלות עם השנים כדלהלן:

סה"כ הפרשות פיצוי פיטורים תגמולי עובד תגמולי מעסיק שנת התחלה
2.5% 0.84% 0.83% 0.83% 1.1.08
5% 1.68% 1.66% 1.66% 1.1.09
7.5% 2.5% 2.5% 2.5% 1.1.10
10% 3.34% 3.33% 3.33% 1.1.11
12.5% 4.18% 4.16% 4.16% 1.1.12
15% 5% 5% 5% 1.1.13
17.5% 6% 5.5% 6% 1.1.14
17.5% 6% 5.5% 6% 1.1.15
17.5% 6% 5.5% 6% 1.1.16
18% 6% 5.75% 6.25% 1.7.16
18.50%

  6%

6%

6.5% 1.1.17
         

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן