הסכם מייסדים - נקודות חשובות

הסכם מייסדים הוא הלכה למעשה ההסכם החשוב ביותר שחותמים עליו כאשר מקימים סטארט-אפ, מיזם או חברה. לרוב, יוצא להיתקל בהסכמים ארוכים ומייגעים, באנגלית, בעלי עשרות עמודים, אשר סותרים את האמור בתוכם ולמעשה אינם בעלי תוכן. גרוע מכך, לעיתים ההסכמים כלל לא משקפים את ההסכמות בין הצדדים למיזם או לחברה.

מהי הדרך הנכונה להתאגד? חברה? עוסק מורשה?

משרד ברק ושות' עורכי דין מתחייב להציג בפני לקוחותיו את התמונה המשפטית המלאה בטרם הקמת החברה תוך עמידה על היתרונות והחסרונות בצורת ההתאגדות. כך לדוג', יתרון ברור הוא, כי מרגע ההתאגדות כחברה קיימת הפרדה בין החברה לבין בעלי המניות שלה. משמע, אין לייחס את חובות החברה לבעלי המניות העומדים מאחוריה. ברמה התיאורטית קם מסך (ועל-כן, ייתכן ותשמעו לאורך הדרך את המילים "הרמת מסך") המפריד בין הישות המשפטית של החברה לבין הישות המשפטית של בעלי המניות. מאידך, חשוב לדעת כי התאגדות כחברה רשומה דורשת תשלום אגרה שנתית לרשם החברות וכן, פירוק החברה בעת הצורך עלול אף הוא להשית עלויות נוספות על החברה.

מנגד, במיזמים קטנים, בתחילת הדרך אין צפי להכנסה גדולה, ועל-כן מבחינת מיסוי, עשוי להיות יתרון להתאגדות כעוסק מורשה. התאגדות כעוסק מורשה מתאימה בד"כ למיזם של אדם יחיד, ללא הוצאות גדולות בתחילת דרכו וללא צפי של הכנסות רבות בשנת הפעילות הראשונה.

מיהם בעלי המניות? האם כל מי שחותם על הסכם מייסדים הוא בעל מניות?

התשובה לשאלה זו משתנה בהתאם למיזם המדובר. במיזם בו נחתם הסכם מייסדים, יש צורך להסדיר בהסכם את זהות בעלי המניות ואת החלוקה של המניות ביניהם. במקרה בו מדובר בחברה הרשומה ברשם החברות, ניתן תמיד להוציא דו"ח מרשם החברות בעלות מינורית ולראות מיהם הרשומים במרשם בעלי המניות. בפועל, המשמעות של בעל מניות ושל כמות המניות בה הוא מחזיק היא ­– מידת ההשפעה שלו על ההחלטות של האסיפה הכללית של החברה. הסוגיה הזו מובילה אותנו לדיון חשוב.

מהו ההבדל בין החלטות של האסיפה הכללית להחלטות הדירקטוריון של החברה?

אסיפה כללית - המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון. חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. האסיפה

דירקטוריון - הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל. כמו כן, הדירקטוריון יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן; יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול; יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר והתגמול; ימנה ויפטר את מנכ"ל החברה; יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי החוק. ניתן להוסיף לדירקטוריון סמכויות נוספות בתקנון החברה. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

סיכום

הנושאים כאן הן הנקודות העיקריות לדיון כאשר מחליטים להתחיל מיזם מכל סוג שהוא. כמובן, שיש נקודות רבות נוספות שיש לגעת בהן.

משרד ברק ושות' עורכי דין מעניק ליווי ביחס לכל ההיבטים, הנוגעים לפעילותם העסקית, החל משלב התכנון וההקמה, דרך הכנת מכלול ההתקשרויות החוזיות והעסקיות לפעילות העסקית וכלה במתן פתרונות יעילים לסוגיות נקודתיות העולות כחלק מפעילות הקיימת.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן