היתר לפטר עובדת בהריון או עובדת העוברת טיפולי פוריות

על פי חוק עבודת נשים קיימת הגבלת פיטורים של עובדת שהיא בהריון ועבדה במקום עבודה מעל ששה חודשים או פוטרה בסמוך לששה חודשים מאז תחילת עבודתה במקום העבודה.

על פי חוק עבודת נשים קיימת הגבלת פיטורים גם של עובדת העוברת טיפולי פוריות ועבדה במקום עבודה מעל ששה חודשים או בסמוך לכך.

על מנת שמעסיק יוכל לפטר את העובדת עליו להגיש בקשה למשרד התמ"ת, לממונה על חוק עבודת נשים, לקבל היתר שיתיר את פיטוריה.

הפניה לתמ"ת נעשית על גבי טופס מיוחד ושם יש לפרט את הסיבות לפיטוריה של העובדת. העובדת מקבלת עותק מהבקשה שהוגשה לתמ"ת ואף היא בהתאם, אמורה לענות ולהגיב בכתב לבקשה שהוגשה לתמ"ת.

על מנת שהממונה על חוק עבודת נשים תתיר את פיטורי העובדת על המעסיק להוכיח כי פיטוריה של העובדת נעשים ללא קשר להריונה או לטיפולי הפוריות אותם היא עוברת.

העובדת לעומת זאת, צריכה להוכיח כי פיטוריה הם בשל הריונה או בשל טיפולי הפוריות אותם היא עוברת.

נטל ההוכחה הוא על המעביד.

בכל מקרה שני הצדדים יזומנו להיחקר, בנפרד, בפני חוקרת במשרדי התמ"ת. במידה וקיימים מסמכים המעידים לכאן או לכאן זה המקום להגישם. הצדדים יוכלו להגיב לכל מסמך שיוגש בשלב יותר מאוחר ואף להוסיף מסמכים חדשים שנמצאים ברשותם. רק לאחר מכן תינתן החלטה בכתב על ידי הממונה המתירה או לא מתירה את פיטורי העובדת.

יובהר כי ההליך בתמ"ת הוא למעשה הליך משפטי מהיר ורצוי שיעשה וילווה על ידי עורך דין הבקיא בתחום.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן