היערכות הפרשות לפנסיה בשנת 2014

צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק נכנס לתוקף ב-01/01/2008 וחייב לראשונה את המעסיקים לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכלל השכירים במשק.

צו ההרחבה חל על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב ושאין חובה לבטחו בהסדר מיטיב.

סעיף 4 (א) לצו ההרחבה קובע כי החל מה-01/01/2014 ההגדרה להסדר מיטיב תהיה: לא יראו בשיעור הפרשות לקופת גמל הנמוך מ-17.5% משכר העובד, כהסדר פנסיה מיטיב. שיעור 17.5% מורכב מ:

  • 6% תגמולי מעסיק
  • 5.5% תגמולי עובד
  • 6% פיצוי פיטורים

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן