הארכת חופשת לידה בשל אשפוז הרך הנולד

 1. חופשת הלידה היא 26 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה יכול שיהיו לפני הלידה והשאר אחרי הלידה.
 2. עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מ - 14 שבועות והיא עבדה באותו מקום עבודה מעל 12 חודשים.
 3. עובדת שעבדה אצל מעסיק אחד מעל 12 חודשים, יצאה לחופשת לידה והודיעה למעבידה כי ברצונה לקצר את חופשת הלידה - לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מרגע שהודיע על רצונה לחזור לעבודה.
 4. עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים בזמן חופשת הלידה, לתקופה של שבועיים זכאית:
  א. להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות.
  ב. יולדת רשאית להאריך את חופשת הלידה מעבר לארבעה שבועות, באם הנולד אושפז בבית חולים לתקופה של מינימום 6 שבועות בזמן חופשת הלידה כדלהלן:
  i. אשפוז של 6 שבועות - תזכה את היולדת ב - 7 שבועות נוספים.
  ii. אשפוז של 8 שבועות - תזכה את היולדת ב - 8 שבועות נוספים.
  iii. אשפוז של 10 שבועות - תזכה את היולדת ב - 9 שבועות נוספים.
  iv. אשפוז של 12 שבועות - תזכה את היולדת ב - 10 שבועות נוספים.
 5. עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל מהילד השני.
 6. עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, באישור רפואי, אם הנולד איננו בחיים או שהעובדת הסכימה שילדה יאומץ על פי החוק.
 7. עובד שבת זוגו ילדה, והילד נמצא עימו בחזקתו, ייתן לו מעבידו חופשת לידה.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן