אוקטובר 2023 - חל"ת - חופשה ללא תשלום

טרם המלחמה ובתחילת חודש אוקטובר 2023 - הוראות חל"ת בביטוח לאומי:

 1. חופשה ללא תשלום חייבת להיות בהסכמה של שני הצדדים – גם המעסיק וגם העובד. ההסכמה צריכה להיות מפורשת ובכתב. להחתים את העובד והמעסיק על המכתב של החל"ת .
 2. יחסי עובד מעסיק לא ינותקו. משמע החברה תצטרך לקלוט את העובד בתום החל"ת, באותם תנאים שהיו קודם לכן.
 3. החברה נדרשת לשלם בעבור החודשיים הראשונים של החל"ת, למוסד לביטוח לאומי.
 4. על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי – יש מספר תנאים מצטברים:
  • א. החל"ת חייב להיות מינימום של 30 ימים ברצף;
  • ב. רק לעובדים בין הגילאים 20-67;
  • ג. תושב ישראל;
  • ד. תקופת העסקה של 12 חודשים מתוך 18 חודשים אחרונים (גם ממספר מעסיקים);
  • ה. המעסיק ישלם לביטוח לאומי את החודשיים הראשונים של החל"ת, לאחר מכן ככל והחל"ת נמשך העובד ישלם בעצמו לביטוח לאומי;
  • ו. ביטוח לאומי יבדוק צבירת ימי חופשה של העובד, ובמידה ונותרו לו ימי חופשה, ביטוח לאומי לא ישולם בעבור אותם ימי חופשה שלא נוצלו;

תחילת חודש נובמבר 2023 - מתווה האוצר (טרם אושר) - הוראות חל"ת בביטוח לאומי:

 1. חופשה ללא תשלום חייבת להיות בהסכמה של שני הצדדים – גם המעסיק וגם העובד. ההסכמה צריכה להיות מפורשת ובכתב. להחתים את העובד והמעסיק על המכתב של החל"ת .
 2. יחסי עובד מעסיק לא נותקו. משמע החברה תצטרך לקלוט את העובד בתום החל"ת, באותם תנאים שהיו קודם לכן.
 3. החברה נדרשת לשלם בעבור החודשיים הראשונים של החל"ת, למוסד לביטוח לאומי.
 4. על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי – יש מספר תנאים מצטברים:
  • א. החל"ת חייב להיות מינימום של 14 ימים ברצף;
  • ב. רק לעובדים בין הגילאים 20-67;
  • ג. תושב ישראל;
  • ד. תקופת העסקה רציפה של 6 חודשים מתוך 18 חודשים אחרונים (גם ממספר מעסיקים);
  • ה. המעסיק ישלם לביטוח לאומי את החודשיים הראשונים של החל"ת, לאחר מכן ככל והחל"ת נמשך העובד בעצמו ישלם לביטוח לאומי;
  • ו. ביטוח לאומי לא ייקח בחשבון צבירת ימי חופשה לא מנוצלים;

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן